Solvik

Projekt Solvik

  • Solvikprojektet består av tio licenser som omfattar 9 240 hektar i Mjøsa-Vänerbältet i sydvästra Sverige. Bältet sträcker sig nord-syd längs gränsen till och in i Norge. Mineralisering inom bältet har identifierats historiskt, men bältet ser bara modern prospektering på senare tid.
  • Historiskt arbete av Agnico Eagle inkluderar strukturell tolkning från magnetisk geofysik och LiDAR-data, omfattande berggrundskartläggning, tung mineralpanorering, jordbearbetning, häll och blockprovtagning och diamantborrning med det bästa intervallet på 19,4 m 2,5 g / t Au vid Solvik-målet.
  • Solviksprojektets geologi domineras av metasedimentära och vulkaniska sammansättningar omgivna av granitoider och gnejser. Bältet är mycket tektoniserat med ett ramverk av dragkrafter och fel som styr mineralisering. Observerad mineralisering sker vid skärningspunkten mellan andra ordningens strukturella korridorer i kvartskarbonatvener associerade med sericit och pyritförändring.