Klippen

Projekt Klippen

  • Klippen projektet består av två sammanhängande licenser som omfattar 10 400 hektar och ligger i den södra delen Guldlinjen bältet.

  • Klippen projektet innehåller > 15 km av en tolkad andra ordningens sprickstruktur utanför huvudkorridoren Guldlinjen. Historiskt arbete har identifierat en 5 km Au, As, Cu, Zn anomali i grunt glacial tills sammanfaller med den strukturella korridoren identifierad från luftburna magnetiska data. Uppföljning av berggrunds- och diamantborrning har bekräftat in situ-mineralisering under en liten del av avvikelsen med flera kilometer strukturell korridor hittills oprövad.

  • Geologin av Klippen-projektet består av en inverterad vulkan-sedimentär sekvens som inkräktas av flera pre- till syn-kinematiska granitiska intrång i en bred, anastomoserande strukturell korridor med hög belastning. Mineralisering på projektet har identifierats längs korridorer med hög töjning längs marginalerna av och inom ett mycket deformerat och förändrat granodioritgång.