Gold Line meddelar positiva prospekteringsframsteg i Sverigeprojekt

Gold Line meddelar positiva prospekteringsframsteg i Sverigeprojekt

Toronto, ON, Kanada – 20 september 2023 – Gold Line Resources Ltd (TSX-V: GLDL; OTCQB: TLLZF) (”Gold Line” eller ”Bolaget”) är glada att kunna ge en uppdatering om prospekteringsaktiviteter för sina 100%-ägda Paubäcken- och Storjuktan projekt belägna i Gold Line Bältet norra Sverige. Prospekteringen sommaren 2023 utformades för att utveckla befintliga mål och identifiera ytterligare mål genom genomförande av systematiska prospekteringsprogram bestående av regional jordbearbetningsprovtagning och BoT-borrning (”base-of-till/top of berggrund”).

Taj Singh, VD och koncernchef säger: ””Sommarprospekteringsprogrammet 2023 fokuserade på målgenerering inom våra spännande flaggskeppsprojekt i distriktsskala Paubäcken och Storjuktan inom Gold Line-bältet i Sverige. Vi ser ivrigt fram emot resultaten från det systematiska programmet och har stora förhoppningar om att de kommer att leverera ytterligare högprioriterade mål som vi planerar att följa upp med ytterligare basborrning under de kommande månaderna.”

Översikt över programmet

  • Paubäcken: 1 181 meter (”m”) i 71 BoT-borrhål slutfördes vid Aida-zonen. Dessa hål utformades för att systematiskt testa potentiella strukturella korridorer vid Aida-målet för att definiera ytterligare borrmål och öka fotavtrycksstorleken för avvikande resultat för 2021 och 2022. Loggning av borrflis och analyser av prover pågår. Ytterligare 3 050 regionala B Horizon (under matjorden) tills prover samlades in som täckte 1 350 hektar (”ha”) över en 12 kilometer (”km”) strejklängd av den norra utsträckningen av den första ordningens Gold Line Bältet-strukturkorridor och tillhörande andra ordningens strukturer inom Paubäckens undersökningstillstånd. Resultaten väntar.
  • Storjuktan: 4 357 regionala B Horizon-prover som täcker cirka 2 000 ha över flera otestade strukturella korridorer inom den centrala delen av det 25 000 hektar stora Storjuktan projektområdet slutfördes för att identifiera ytterligare områden med hydrotermisk anomalism och bedöma regional uppsida. Resultaten väntar.
  • BoT-provtagning: Två BoT-prover från direkt ovanför gränsytan till berggrunden och två berggrundsprover i toppen av berggrunden samlas in för alla borrhål. Alla prover screenas med röntgenfluorescens (”XRF”) och analyseras med hjälp av en multielementsvit på MSALABS i Storuman.
  • Glacial till geokemisk provtagning: Alla prover samlas in från det glaciala jordbearbetningsbaserade B Horizon-jordskiktet och screenas med handhållen XRF för vägfinnarelement. Provtagningen Densiteten var mycket hög, var 20: e m på 100 m åtskilda linjer. Avvikande områden som identifierats kommer att testas för guld (”Au”) vid ett externt laboratorium under Q4 2023.

 

Prospekteringsprogram för Paubäcken 2023

Prospekteringsprogrammet för 2023 vid Aida utformades för att gå ut på känd mineralisering och identifiera ytterligare områden med hydrotermisk förändring och mineralisering längs strukturkorridoren och utveckla ytterligare mål för uppföljning. Totalt 1 181 m i 71 BoT-prover slutfördes och testade 1,8 km identifierade strukturella korridorer.

Aida -zonen identifierades i ett brett avstånd regionalt BoT-borrprogram under glacial täckning. Tolkning av luftburna magnetiska data bekräftade att en 5 km lång strukturell korridor sammanföll med anomalismen och diamantborrtesterna 2021 och 2022 stötte på ekonomiska mineraliserade skärningspunkter. Kampanjen 2021 inkluderade 22,5 m 2,4 g/t Au i PAU-21-003 ligger under 20 m glacial till cover. Uppföljningsborrning under 2022 inkluderade 14,6 m 2,5 g/t Au med start på 142 m djup i AID-2022-001 längs strukturen, 50 m neddropp från den initiala skärningspunkten.

Dessutom genomfördes en regional kassaundersökning över den norra delen av projektområdet. Undersökningen fokuserade på den norra utbyggnaden av den regionala Guldbanans första orderstrukturkorridor och tillhörande andra ordningens splay-strukturer inom Paubäckens tillståndsområde. Totalt samlades 3 050 regionala B Horizon-jordprover in som täckte 1 350 ha över en 12 km lång strejklängd av den regionala strukturella korridoren. Syftet med programmet var att identifiera ytterligare zoner med avvikande hydrotermisk förändring inom det större Paubäcken- projektområdet för uppföljningsundersökning.

Figur 1 visar en plankarta över 2023 års program på Paubäcken.

Storjuktan 2023 prospekteringsprogram

Prospekteringsprogrammet för 2023 utformades för att identifiera flera avvikelser för uppföljningsundersökning. Ett regionalt provtagningsprogram slutfördes över den centrala delen av projektområdet och testade en region med flera stora böjzoner och strukturella korsningar längs den regionala Gold Line-strukturkorridoren. Totalt samlades 4 357 regionala B Horizon-jordprover in som täckte cirka 2 000 ha över flera otestade strukturella korridorer inom den centrala delen av det 25 000 ha stora Storjuktan projektområdet. Syftet med programmet var att identifiera ytterligare zoner med avvikande hydrotermisk förändring inom projektområdet Storjuktan för uppföljningsundersökning.

Figur 2 visar en plankarta över 2023 års program på Storjuktan.

Figur 1: Prospekteringsprogrammet Paubäcken 2023 som visar placeringen av ytjordprover (gula cirklar) över den norra utsträckningen av den regionala strukturkorridoren och 2023 basborrningsplatser (blå cirklar) på Aida strukturella korridor. Aktuella målområden är markerade med rött.

Figur 2: Prospekteringsprogrammet Storjuktan 2023 fokuserade på en regional böjning inom den regionala strukturkorridoren Guldlinjen. Resultaten väntar.

 

OM PAUBÄCKENPROJEKTET

Paubäckenprojektet består av 3 licenser på totalt 17 097 hektar som täcker den centrala delen av en framväxande stadsdel i norra Mellansverige som kallas ”Gold Line Bältet”. Gold Line Bältet är värd för flera betydande guldfyndigheter, inklusive det närliggande Barsele-projektet (drivs som ett joint venture mellan Agnico Eagle Mines Ltd. och Barsele Minerals Corp) samt Svartlidengruvan och utvecklingsprojektet Fäboliden (drivs av Dragon Mining Ltd). Svartlidengruvan var i produktion från 2005 till 2015 och totalt 3,18 miljoner ton materialsortering 4,1 g/t Au bearbetades under dess drift (http://www.dragonmining.com/svartliden). Paubäckenprojektet är strategiskt placerat mellan Barsele och Fäboliden, ligger några hundra meter nordost om Svartlidengruvan och har en regional skjuvzon med flera oprövade guldanomalier.

OM STORJUKTAN PROJEKTET

Detta Storjuktan projekt är ett stort projekt i tidig fas strategiskt placerat norr om Barselefyndigheten. Den består av sju sammanhängande licenser som täcker 30 000 hektar som ligger i den norra delen av Gold Line-bältet. Storjuktan innehåller över 60 km av Guldlinjens struktur. All mineralisering som hittills upptäckts visar ett rumsligt förhållande till denna strukturella korridor, som huvudsakligen förekommer på andra och tredje ordningens splaystrukturer.

OM GULDLINJENS BÄLTESGEOLOGI

Guldlinjens bältes geologi består av en inverterad vulkan-sedimentär sekvens inkräktad av små pre- till synkinematiska granitiska intrång inom en bred, anastomoserande strukturell korridor med hög töjning. Litologier är regionalt metamorfoserade till övre greenschist och amfibolitkvalitetsfacies, och guldmineralisering är förknippad med intensiv sericit, karbonat, Biotit- och kalksilikatförändringssammansättningar och sulfidmineraler pyrit, arsenopyrit och pyrrhotit. Den regionala Gold Line strukturella korridoren löper upp bältets axel med många joggar, splay och zoner av strukturell komplexitet som är potentiella platser för utvidgning och avsättning av guldbärande vätskor. Dessa litologiska sekvenser anses vara mycket prospektiva för orogena guldfyndigheter.

OM GOLD LINE RESOURCES LTD.

Gold Line fokuserar på att förvärva mineralfastigheter med exceptionell prospekteringspotential i de mest produktiva guldproducerande regionerna i Sverige och Finland, vilka båda betraktas som toppklassiga gruvjurisdiktioner och framväxande prospekteringsgränser. Båda länderna har mycket potentiella mineraltillgångar, stabila besittningsförhållanden, enkla tillstånd, gynnsamma skattesystem och stödjande geopolitiska landskap. Gold Lines svenska projekt ligger i Gold Line Mineral Belt och Skellefteå Bält i norra Mellansverige och Mjøsa-Vänern Bält i sydväst. I Finland rymmer Gold Line hela det underutforskade Oijärvi grönstensbälte ligger i norra delen av landet.

PÅ UPPDRAG AV STYRELSEN FÖR GOLD LINE RESOURCES LTD.,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA
VD, koncernchef & Direktör

För ytterligare information:
E-post:: info@goldlineresources.com
Telefon: 1-416-568-1027

FÖLJ OSS:

Webbplats: https://www.goldlineresources.com/
Twitter: https://twitter.com/GLDL_Resources
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gold-line-resources-ltd

Kvalificerad person:

Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har upprättats i enlighet med de kanadensiska regulatoriska kraven som anges i National Instrument 43-101 och granskats och godkänts av Benjamin Gelber, M.Sc., P.Geo., en kvalificerad person.

Varken TSX Venture Exchange eller dess leverantör av regleringstjänster (som den termen definieras i TSX Venture Exchange) accepterar ansvar för tillräckligheten eller noggrannheten i denna release.

Varning avseende framåtblickande uttalanden:.

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden som utgör ”framåtblickande uttalanden”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Gold Lines faktiska resultat, prestationer eller prestationer eller utveckling skiljer sig väsentligt från de förväntade resultaten, prestationerna eller prestationerna som uttrycks eller antyds av sådan forward – utseende uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och som generellt, men inte alltid, identifieras med orden ”förväntar”, ”planerar”, ”förutser”, ”tror”, ”avser”, ”uppskattar”, ”projekt”, ”potentiella” och liknande uttryck, eller att händelser eller förhållanden ”kommer”, ”skulle”, ”kan”, ”kan” eller ”bör” inträffa.

On behalf of the Board of Directors of Gold Line Resources,
Taj Singh

President & CEO

Share this article
Or copy link

About Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources is focused on acquiring mineral properties with exceptional exploration potential in the most prolific gold-producing regions of Sweden and Finland. Gold Line is working in two of the world’s top mining jurisdictions and emerging exploration frontiers due to their strong mineral endowment, stable tenure, straightforward permitting, favourable tax regime and supportive geopolitical landscape. Gold Line currently holds a prospective portfolio of gold exploration projects in Sweden and Finland. In Sweden projects are located in the Gold Line Mineral Belt and Skellefteå Belt of north-central Sweden, and the Mjøsa-Vänern Belt in southwest Sweden. In Finland Gold Line holds the entire underexplored Oijärvi Greenstone Belt located in northern Finland.

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release

This news release contains statements that constitute “forward-looking statements.” Such forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause Gold Line’s actual results, performance or achievements, or developments to differ materially from the anticipated results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts and are generally, but not always, identified by the words “expects,” “plans,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “estimates,” “projects,” “potential” and similar expressions, or that events or conditions “will,” “would,” “may,” “could” or “should” occur. Forward-looking statements in this news release include statements that are not historical facts. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause actual results, performance or achievements, or other future events, to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors and risks include, among others: that exploration and development activities will not be completed as planned; that the results of exploration and development activities will not be as anticipated. Gold Line may require additional financing from time to time in order to continue its operations which may not be available when needed or on acceptable terms and conditions; compliance with extensive government regulation; domestic and foreign laws and regulations could adversely affect Gold Line’s business and results of operations; the stock markets have experienced volatility that often has been unrelated to the performance of companies and these fluctuations may adversely affect the price of Gold Line’s securities, regardless of its operating performance; and the impact of COVID-19. The forward-looking statements contained in this news release represent the expectations of Gold Line as of the date of this news release and, accordingly, are subject to change after such date. Readers should not place undue importance on forward-looking information and should not rely upon this information as of any other date. Gold Line undertakes no obligation to update these forward-looking statements in the event that management’s beliefs, estimates or opinions, or other factors, should change.

Related Articles

Recent Projects

About Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources is focused on acquiring mineral properties with exceptional exploration potential in the most prolific gold-producing regions of Sweden and Finland. Gold Line is working in two of the world’s top mining jurisdictions and emerging exploration frontiers due to their strong mineral endowment, stable tenure, straightforward permitting, favourable tax regime and supportive geopolitical landscape. Gold Line currently holds a prospective portfolio of gold exploration projects in Sweden and Finland. In Sweden projects are located in the Gold Line Mineral Belt and Skellefteå Belt of north-central Sweden, and the Mjøsa-Vänern Belt in southwest Sweden. In Finland Gold Line holds the entire underexplored Oijärvi Greenstone Belt located in northern Finland.